OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Kịch bản 1: Giá tiếp tục tăng tìm về 1776-1780. Sau đó giảm điều chỉnh mạnh về 1725 vể test lại vùng 175 nhằm thiết lập mô hình 2 đáy và Tăng mạnh trở lại tới cuối năm.
Kịch bản 2: giá Side way trong khu vực 1760 - 1776. Và giảm mạnh về 1680 để hoàn thành cấu trúc sóng 5.
Quan điểm giá vẫn trong cấu trúc giảm nên khu vực quan sát tại 1776-1780 rất quan trọng.