OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Kịch bản 1: Giá tiếp tục tăng tìm về 1776-1780. Sau đó giảm điều chỉnh mạnh về 1725 vể test lại vùng 175 nhằm thiết lập mô hình 2 đáy và Tăng mạnh trở lại tới cuối năm.
Kịch bản 2: giá Side way trong khu vực 1760 - 1776. Và giảm mạnh về 1680 để hoàn thành cấu trúc sóng 5.
Quan điểm giá vẫn trong cấu trúc giảm nên khu vực quan sát tại 1776-1780 rất quan trọng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.