HOAIGOLD

GOLD CÓ KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH VỀ 1774

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
key nến của đợt giá giảm nằm ở vùng giá 1797 đến 1803 , quanh vùng này canh sell về quanh 1774 ổn nhé mn
17/08 SELL GOLD LIMIT 1797 1799 SL 1803 TP 1780 1770

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.