TradeProPremium

Chuẩn bị cho sự tương quan ngược lại của đồng đô la và yên

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Để tăng sức mạnh cho #Vàng và #Bitcoin tương quan nghịch đảo về khối lượng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.