Tungle111

05/10/21: Vàng hình thành xu hướng tăng ngắn hạn

Giá lên
Tungle111 Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã breakout down trendline và hình thành xu hướng tăng trong ngắn hạn, chờ đợi hồi về vùng 50-61.8 của fibo và Long thuận theo xu hướng. Đây là nhận định cá nhận và không được xem là lời khuyên đầu tư.
Support Area : 1756-1760
Resistance Area : 1780
Personal Opinion : Bullish
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.