NBL_Miu

Xu hướng Vàng đầu tuần

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Bài phát biểu của Bộ Thương mại Trung Quốc vào cuối tuần đã mang đến một tin tốt cho thương mại Mỹ-Trung. Tình hình của Brexit cũng cho thấy sự lạc quan. Vì vậy có thể hôm nay vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực.
View ngày hôm nay với H4 vàng sẽ giao động trong ngưỡng 1456 - 1467, chờ bán 1465 đặt TP 1457 - 1458, SL 1468
Lưu ý: Đây là quan điểm cá nhân các nhà đầu tư cân nhắc trước khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.