DinhhongTrader

BUY lướt khi chạm EMA- XAUUSD 24/10/2022

DinhhongTrader Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược giao dịch:

Canh BUY XAUUSD vùng giá : 1645- 1643

Stop Loss : 1635

Take Profit 1 : 1650
Take Profit 2 : 1655
Take Profit 3 : 1660

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Bình luận:
Cán tp2 +100Pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.