phamhaonam224

Canh buy vàng

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sau khi chạm hỗ trợ h4,khung ngày đã tạo mô hình 3 đáy,cùng với tin tức quan trọng đã có cú bật làm bao anh em sell sl,đỉnh gần nhất đã phá/nếu ko có gì thay đổi thì canh buy,ae lướt sóng có thể canh m5,m15 có tín hiệu sell lướt ,đợi về vùng hỗ trợ để chuyển buy/kế hoạch tuần tới của mình là như vậy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.