yeus777

18/12/2021 Vàng bước vào chu kỳ siêu tăng trưởng mới

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo nhận định tâm linh của tôi thì 18/12/2021 khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ bắt đầu, vàng sẽ sớm đạt trên 3000$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.