VuDucThanhLong

Vàng và cái nhìn hơi bị dài quá

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại em này có 1 nhịp hồi nhỏ!
Tuy nhiên sẽ lại giảm sớm thôi.
Nhịp giảm sau của em nó sẽ tùy thuộc vào sức mạnh của USD để đo nông sâu

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.