VuDucThanhLong

Vàng và cái nhìn hơi bị dài quá

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại em này có 1 nhịp hồi nhỏ!
Tuy nhiên sẽ lại giảm sớm thôi.
Nhịp giảm sau của em nó sẽ tùy thuộc vào sức mạnh của USD để đo nông sâu

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/