HongLinhFX

# XAU/USD 3/11

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Canh mua quanh vùng 1784, dừng lỗ dưới 1780.
Hoặc đợi tín hiệu rõ ràng hơn khi giá lao lên phá vùng 1794-1796 thì canh mua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.