FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đã nằm trong vùng quá mua, chờ một cú hích tiếp theo và một cú sập mạnh mẽ
SELL LIMIT GOLD
Entry: 1375
TP: 1322
Slot: 5% tài khoản.
Thời gian treo lênh: >1 tháng
Mở hàng đầu năm lấy may.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.