LuTienSinh

Gold: Phe Mua nhập cuộc

Giá lên
LuTienSinh Cập nhật   
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ở H1 Gold hiện tại đã hình thành xong thế low & lower thể hiện một nhịp giảm có thể sẽ được tiếp tục, biên độ giảm kì này khả năng về quanh vùng $1375-$1377.

Cần lưu ý rằng USD hiện tại đang chạm ngưỡng tới hạn, việc USD tiếp tục tăng trưởng sẽ hơi khó mà thay vào đó phần nhiều sẽ có nhịp giảm điều chỉnh.
Kèm theo đó, nhìn ở giác độ kĩ thuật, nhịp giảm khả năng cao vẫn còn trong hôm nay, khi giá về quanh vung $1375-$1377. Đây là một vùng hỗ trợ mạnh, cũng là vùng hợp lưu với trendline. Ở phương diện tâm lí thị trường, đây là vùng tâm lí để phe mua có thể nhập cuộc để Buy cậu Vàng.

Như thế, chiến lược hiện tại của Gold là Buy quanh: $1374-$1376 với Stoploss nếu giá vượt quá $1370 và Takeprofit ở: $1402. Còn nếu chấp nhận Sell thì đợi quanh $1406-$1408.

Bình luận:
Phe mua nhập cuộc sớm quá, Gold có thể sell lướt quanh 1404-1406 nhé! Stoploss 1412 và TP lần lượt ở 1385 - 1380

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.