haivinhbuh

[Wyckoff & VSA Trading] Vàng phân phối ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Từ ngày 9/3 đến nay, vàng đang hình thành 1 giai đoạn tích luỹ rất lớn, vùng giá 1756 được xem là đỉnh kháng cự của giai đoạn này. Hiện tại mình đang thấy có sự phân phối ngắn hạn tại đỉnh, dự báo vàng sẽ còn có 1 nhịp test trước khi phá vỡ vùng tích luỹ.
Bán tại giá này.
SL 1766.
TP 2-3rr.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.