DuyL

Phân tích Vàng

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại đang ở nhịp phân phối đỉnh trên khung 4h vàng nên hiện tại vẫn có thể buy tuy nhiên là buy ngắn
Nhịp chính là canh sell là chính
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.