OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold chờ điều chỉnh về vùng 1810 có thể chờ sell khi có tín hiệu đẹp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.