VuVanTien94hd

XAUUSD có thể giảm điều chỉnh dựa vào DXY

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
DXy có dấu hiệu tăng giá, vàng có thể lên khu vực cản 1794 rồi giảm nhẹ.
đẹp nhất vẫn là đợi OB tăng trên h4 mua lên và vùng cản 1794 để sell xuống

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.