OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá tiếp cận ngưỡng kháng cự tại 1239.73 ,nơi nó có khả năng đảo chiều xuống ngưỡng hỗ trợ tại 1213.26
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.