Sinvestvn

XAUUSD có thể giảm điều chỉnh về 135x

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Quan sát tín hiệu break out trendline để SELL.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.