minhquanngnguyen

XAUUSD

Giá xuống
minhquanngnguyen Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sau khi phá đỉnh đi lên gần đến đỉnh lịch sử và đã bị đánh tụt xuống, chứng tỏ bên bán đã vào trân.
Bây giờ đợi vàng lên và sẽ theo lệnh bán đi xuống, mục tiêu lần này năm ở vùng 2000 có thể 196x
Bình luận:
Có vẻ phương án điều chỉnh sâu đã bị dừng tại đỉnh đã phiên châu á ngày hôm qua với sức mạnh bên mua, tuy nhiên tại vùng đỉnh bên bán vẫn còn rất mạnh. Nên hôm nay vàng sẽ đi ngang vung 2030-2050 với khả năng phá đỉnh/đáy rồi quay lại.
Bình luận:
Vàng đã thu SL của bên mua, nhưng không xuống tiếp, nên có thể đóng lệnh bán và đợi vào lệnh mua.
Bình luận:
Mục tiêu đường lên ở 2060, có thể vượt đỉnh lên cao hơn đỉnh kỷ lục
Bình luận:
Không ngờ 200x vẫn chạm được sơm thế, như vậy trong tuần này theo tôi tính, giá sẽ vượt đỉnh 2075 và vào đương lên trung hạn

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.