nhannt10598

Retest 1800 và dự báo xu hướng giảm sẽ tiếp tục

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi tặng lại về vùng 1780, vàng tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ về mức 1774-1775, dự báo sẽ tiếp tục tăng nhẹ khẻ chạm về mốc giá 1800 trước khi quay lại xu hướng chính (giám). Nếu lực giảm tốt nhiều khả năng có thể chính phục khung giá 1720 - 1700.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.