dttran10

XAUUSD (Super Amateur)

Giá lên
dttran10 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Năm 2019 : Thị trường chứng khoán (TTCK) sụp đổ -> Chứng khoán giảm điểm -> Tiền mất giá -> Đổ vào vàng -> Vàng tăng mạnh.
- Năm 2020 - 2022 : TTCK tiếp tục giảm điểm trong khủng hoảng tài chính (Trump tìm cách khiến FED giảm lãi suất và nâng thuế Tàu - căng thẳng thương mại ngày càng leo thang; Mặt khác, Trump gia tăng chiến tranh tại các khu vực nhạy cảm) --> TTCK nát --> Tiếp tục đổ mạnh vào vàng.
Dự đoán : Giai đoạn 2019 - 2022 TTCK sẽ giảm 30% - 50% giá trị và đi ngang trong khoảng thời gian này. Vàng sẽ tăng mạnh (~37%), như phân tích ().
=> Mua vàng tại thời điểm tháng 05/2019 ($1300), sau 3 năm ( 01 /06/2022) tài sản tăng ~37% -> tích trữ chứng ở vùng đáy và đợi hồi phục khi thị trường có xu hướng tích cực (tài sản tiếp tục tăng 30% - 50% nếu TTCK hồi phục tốt và quay về mốc tại thời điểm viết bài).
==> Kết luận : Ưu tiên đầu tư vàng có khả năng x2 tài sản trong vòng 5 năm tới (2019 - 2024) (với số vốn nhỏ < 1 tỷ VNĐ).

Bài đầu tiên của super amateur không qua trường lớp, xin phép được thỉnh giáo các cao nhân.


Bình luận:
đúng hướng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.