dttran10

XAUUSD (Super Amateur)

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Năm 2019 : Thị trường chứng khoán (TTCK) sụp đổ -> Chứng khoán giảm điểm -> Tiền mất giá -> Đổ vào vàng -> Vàng tăng mạnh.
- Năm 2020 - 2022 : TTCK tiếp tục giảm điểm trong khủng hoảng tài chính (Trump tìm cách khiến FED giảm lãi suất và nâng thuế Tàu - căng thẳng thương mại ngày càng leo thang; Mặt khác, Trump gia tăng chiến tranh tại các khu vực nhạy cảm) --> TTCK nát --> Tiếp tục đổ mạnh vào vàng.
Dự đoán : Giai đoạn 2019 - 2022 TTCK sẽ giảm 30% - 50% giá trị và đi ngang trong khoảng thời gian này. Vàng sẽ tăng mạnh (~37%), như phân tích ().
=> Mua vàng tại thời điểm tháng 05 /2019 ($1300), sau 3 năm ( 01 /06/2022) tài sản tăng ~37% -> tích trữ chứng ở vùng đáy và đợi hồi phục khi thị trường có xu hướng tích cực (tài sản tiếp tục tăng 30% - 50% nếu TTCK hồi phục tốt và quay về mốc tại thời điểm viết bài).
==> Kết luận : Ưu tiên đầu tư vàng có khả năng x2 tài sản trong vòng 5 năm tới (2019 - 2024) (với số vốn nhỏ < 1 tỷ VNĐ).

Bài đầu tiên của super amateur không qua trường lớp, xin phép được thỉnh giáo các cao nhân.


Bình luận: đúng hướng