MasterTraderClub

Vàng cho cho tín hiệu vào lệnh

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúng ta có thể chuẩn bị vào lệnh với chiến lược insidebar trên XAU/USD, nên yêu tiên với lệnh sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.