PKTeam

Lướt sóng: Canh mua EURGBP

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh

Xu hướng ngày: Tăng
Xu hướng 4H: Đang giảm về vùng hỗ trợ và trendline tăng
Canh mua trên vùng hỗ trợ
SL và TP như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.