duyphamzuzu

Sell Vàng Khung M15

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
chạm trendline giảm
RSI H1 phá đướng 50
sóng hồi ABCD M15
Mô hình vai đầu vai ở quá khứ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.