DuyL

Phân tích Gold - Vàng ngắn và trung hạn

Giá xuống
DuyL Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chờ cho vàng trên khung 1h có nhịp hồi và canh sell vàng về vùng 1600 hoặc thấp hơn
Đã hủy lệnh:
Hủy lệnh chờ SELL chờ cho thị trường đi qua nhịp này rồi tính toán lại.
Do hiện giờ Vàng đi hơi khác làm cho rủi ro phân tích sai lớn nên hủy kèo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.