levanlinhepi

08/02 - Vàng chờ mua

Giá lên
PEPPERSTONE:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang trong một xu hướng tăng với những đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước, hơn nữa có những pinbar tăng giá cho thấy một lực cầu mạnh. Chúng ta có thể chờ điều chỉnh để mua lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.