NguyenThang33

Phân tích cặp XAU/USD - LONG

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng trong thời điểm đầy biến động của thị trường... liệu giá có đi đúng như mô hình phân tích ở trên... Cùng theo dõi nhé!!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.