Hong_Hoang_Trading_Group

BUY XAUUSD 27/12/2021

Giá lên
Hong_Hoang_Trading_Group Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
3h gold đóng trên 07.9 thì buy quanh 08-08.3 sl 07.4
Nhớ tuân thủ sl
Đóng lệnh: dừng lỗ:
HIT SL

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.