DUYTUNGFX

Canh bán tiếp XAU/USD

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh bán vùng 1 : 1305
Vùng 2 : 1315
Stoploss : 1320
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.