photrading

Plan gd vàng M15

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hello traders,
Ae dã có view cho EU hôm nay chưa?
Đây là view Buy EU hôm nay của Phố Trading,
cùng tham khảo nhé!
Entry : 1944.8
SL : 1944
TP : 1948.4
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.