IACapital

Vàng đang giảm về vùng hỗ trợ tương đối quan trọng

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vùng hỗ trợ hiện tại của Vàng tương đối quan trọng.
Trong khi chiến lược giao dịch sell đã đạt điểm chốt ngắn hạn và giá cũng đang chững lại đợi tin tức từ báo cáo lao động tuần này và tin tức khác liên quan.
Trong khi đó các dự liệu kỳ vọng đều đang hỗ trợ cho USD tăng và điều này tác động đến việc giá Vàng mất đi sức hút.
Khuyến nghị, chúng ta vẫn nên ưu tiên các lệnh sell hiện tại, tuy nhiên vùng này không phải là vùng tốt nhất để chúng ta tiếp tục sell.
Hãy kiên nhẫn chờ một tín hiệu rõ ràng hơn hoặc điểm hồi cao hơn để tiếp tục xu hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.