TungFondex

XAUUSD D1 SELL

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đồng $ tăng mạnh khiến cho những cặp tiền đuôi U giảm một cách rõ rêt. XAUUSD cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của đồng $ này. Bằng chứng cho thấy rằng nó đã giảm từ tháng 4/2018 đến tháng 8/2018 và đến tận những ngày đầu tháng 10 mới có dấu hiệu tăng trở lại. Tuy nhiên đây chỉ là một khoảng thời gian hồi rất ngắn trước khi XAUUSD tiếp tục giảm sâu

Bởi vậy, SELL XAUUSD tại thời điểm này là hợp lý trước khi nó có một nhịp hồi tiếp theo.

TP: 1205.00 - 1210.00
SL: 1230.00
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.