OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng trong Video Plan tuần mình cũng có phân tích rồi, khả năng cao giá sẽ hồi về vùng DemandZone mạnh của khung tuần.,
Tại đây có hợp lưu nhiều vùng Demand zone cua rH4. Do đó set Buy Limit TP R3 trở lên nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.