anhnd1

XAUUSD - Mua trên H1

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
H4 - xu hướng tăng
H1 - xu hướng tăng đang pullback mạnh
Nến HA đổi màu tăng, TDI cho tín hiệu tăng và phân kỳ với giá => Mua
TP1: 1318
TP2: 1322
SL: 1305
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.