quangvinh1505

Plan Gold 28/09/2023

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong tuần này hoặc có thể là tuần sau Vàng theo H4 sẽ có khả năng về test lại cản , có thể canh sell theo vùng xanh 1910
Còn trong hôm nay thì có thể canh SELL vùng màu vàng , lý do : Test lại cản 1900-02
SELL LIMIT quanh 1902 SL 5 giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.