truongha95

#XAUUSD 2 Plan cho tuần tới

truongha95 Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Plan 1 : Canh sell theo sóng điều chỉnh .
Tại vùng SZ canh sell .
Plan 2: Canh buy theo xu hướng chính .
Buy ở vị trí DZ
Bình luận:
Fail
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.