hg8816

2021-10-01 - Xu hướng XAU

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Giá nằm trên ema 34/89 trên khung 15m, 1h; nằm giữa ema 34/89 khung 4h (1747-1762); dưới ema 34/89 trên khung 1d
- RSI trên 50 trên khung 15m, 1h, 4h; dưới ema 34/89 trên khung 1d
- Lưu ý giá có thể hồi về vùng fibo 50; quan sát phản ứng giá ở khu vực 1743-1745
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.