OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược giao dịch 08/10

Lệnh SELL 1764-1766 Chốt quanh 1750

Buylimit 1742-1746(GIÁ ĐI LÊN KHỚP ENTRYSELL HỦY)
SL 1739
TP 1775
Selllimit 1785-1792(Điểm 1780 xem xét nếu cạn lực)
SL 1796
TP 1720-1700
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.