haivinhbuh

Vàng tăng ngắn hạn

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại giá đã vượt qua được trendline giảm, dự kiến giá sẽ tăng đến đường trendline bên trên ở 1504, các bạn có thể rãi lệnh đặt mua tại vùng hỗ trợ từ 1493-90, SL nếu giá giảm dưới trendline, TP ở 1505.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.