NguyenThang33

Cậu Vàng - Phân tích ngắn trong ngày.

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang dần ở vào thế có thể buy rồi ae ạ. Có thể đợi đến khi giá xác nhận vào ô mầu xanh, bắt đầu bật lên để vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.