levanlinhepi

23/02 - Vàng tiếp tục tăng

Giá lên
levanlinhepi Cập nhật   
PEPPERSTONE:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Dưới những căng thẳng về tình hình chính trị giữa Nga và Ukraine thì vàng đang là một sự lựa chọn để làm tài sản trú ẩn tốt.
Về mặt kỹ thuật chúng ta đang nhìn thấy một cú nén động lượng đẹp mắt. Chờ phá vỡ để mua tiếp.
Bình luận:
Đã có thể chốt lời 80% và rời sl về điểm vào lệnh. Chúc mừng anh em đã có kèo ngon.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã tp 100%, kèo ổn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.