NgocSon_SM

Phân tích Vàng 4/7 - Vàng di chuyển trong kênh giá tăng

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phân tích Vàng 4/7 - Vàng di chuyển trong kênh giá tăng

Vàng đã di chuyển trong biên 1910-1930 với chiều hướng tăng vào ngày hôm qua. Dữ liệu PMI Sản xuất của ISM công bố yếu hơn kỳ vọng đã hỗ trợ đà tăng của giá vàng.
Hôm nay không có dữ liệu kinh tế quan trọng từ Hoa Kỳ công bố. Vàng đang di chuyển trong kênh giá tăng và dự kiến được hỗ trợ tăng vào hôm nay do dữ liệu PMI Sản xuất công bố trước đó không được như kỳ vọng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý là trong tuần này sẽ có rất nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng được lên lịch công bố từ ngày mai sau kỳ nghỉ lễ độc lập của Hoa Kỳ.
Biên độ dự kiến với vàng hôm nay : 1915-1930

Chiến lược tham khảo :

BUY vàng quanh 1915, SL 1910, TP 1920-1930
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.