Nthieu

Short XAUUSD

Giá xuống
Nthieu Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cụm nến H4 không khẳng định được xu thế tăng. Vàng khả năng cao sẽ test lại vùng 126x
Giao dịch đang hoạt động:
Vàng có thể về đến vùng 124x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.