hg8816

2021-09-29 - Xu hướng XAU

hg8816 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Giá nằm dưới ema 34/89 trên khung 1h, 4h, 1d
- RSI dưới 50 trên khung 1h, 4h, 1d
Bình luận: Lưu ý tín hiệu hội tụ khung 1h, 4h
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.