OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
1 Góc nhìn chủ quan Khung W của Vàng đi trong kênh Giá
Tuy nhiên vẫn thiên về xu hướng giảm giá canh Bán chủ đạo tại thời điểm này
Trong ảnh W Kỳ Vọng giad Vàng Breakout 1880 test Zone 1750 tạo xu hướng tăng và đảo chiều 1834-1855 có thể có cú trap vượt qua 1834 Tại Trendline Kênh Zone 1855
Đây là bài PT chủ quan theo quan điểm sẽ cập nhật theo thị trường.
Chiến Lược giao dịch
Sell Breakout 1780
TP 1760
Kịch bản Giá lên trước
Selllimit 1800 (+/- 2 giá)
SL 50pips
TP 1760
BuyLimit 1750(+Vài gia tại zone)
SL 1747
TP 1830
Chiến lược dài hạn
Selllimit 1852-55
SL 1862
TP 1680
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.