phu6791

khả năng là phương án 1 ngay 5/6/2019 là triển vọng hơn

phu6791 Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
phương án 1 duoc95 khẳng định nếu vượt 1365 và đích là 1450 -có thể 1550-1600 sẽ đạt nhanh chóng đến cuôi thâng 6 trong điều kiện chứng khoáng mỹ còn lập đáy mới . Còn nếu không vượt được 1365 thì ngậm ngùi theo phương án 2 của hôm qua 6//2019.
Bình luận:
có lẽ ca Mỹ đêm nay đến ngày mai 19/6/2019 sẽ vượt mức quan trọng 1358 và 1367 để khẳng định phương án này la đúng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.