phu6791

khả năng là phương án 1 ngay 5/6/2019 là triển vọng hơn

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
phương án 1 duoc95 khẳng định nếu vượt 1365 và đích là 1450 -có thể 1550-1600 sẽ đạt nhanh chóng đến cuôi thâng 6 trong điều kiện chứng khoáng mỹ còn lập đáy mới . Còn nếu không vượt được 1365 thì ngậm ngùi theo phương án 2 của hôm qua 6//2019.
Bình luận: có lẽ ca Mỹ đêm nay đến ngày mai 19/6/2019 sẽ vượt mức quan trọng 1358 và 1367 để khẳng định phương án này la đúng