JL-NPT

TRADING: GOLD WEEKLY 10/01/ - 14/01/2022

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kế hoạch giao dịch Vàng cho tuần này là giảm trước sau đó tăng hồi điều chỉnh.
1. Chúng ta có thể canh Sell 1806-1808, Dừng lỗ: 1814, Chốt lãi tùy vị thế.
2. Canh Buy vùng 1764 - 1768, Dừng lỗ 1759, Chốt lãi quanh 1789 hoặc tùy vị thế.
Chúc ae có 1 tuần trading hiệu quả !!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.