OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
HÔm nay hay nghe câu cứ đợi đấy của vàng
Buy 1797 SL 1790
TP1810
Sell 1814 SL 1819
TP 1805

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.