NgocHaiPearlie

XAUUSD- Tiếp đà giảm.

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hướng đến mục tiêu 1250 hoàn thành mô hình 2 đỉnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.