Kgold_vn

GOLD, TakeProfit Tại Kháng Cự Trên

Giá lên
Kgold_vn Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD đang sideway trên chart ngày, nên chỉ có thể takeprofit trong phạm vi sideway, trend chính vẫn đang là tăng !!!
Bình luận:
Đã đạt target rồi !!! Vì quá nhanh, có khả năng phá kháng cự !! Mà thôi, take profit được rồi
Bình luận:
Giá đã phá kháng cự !!!!!
Bình luận:
Giá quay lại LINE ĐỎ, chờ tín hiệu rõ ràng hơn, nhìn chung Trend Tăng vẫn đang tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.